top of page

ONZE TAKEN

ONZE MISSIE

De Ouderraad Stevoort bestaat uit een 10-tal enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief inzetten om enerzijds de schoolomgeving voor onze kinderen nog beter te maken. Concreet betekent dit, dat de ouderraad hiervoor in grote mate zal samenwerken met de school. De Ouderraad streeft anderzijds ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school door te fungeren als spreekbuis voor de ouders naar de school. En 'last but not least' tracht de Ouderraad door haar activiteiten de ouders samen te brengen en tevens de school financieel een ruggesteuntje te geven om het één en ander te kunnen realiseren. Zowel de directeur als 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (Juf. Hilde Colemont en Juf. Diane Antheuis) wonen de vergaderingen van de Ouderraad bij. Naast de actieve leden, kan de ouderraad beroep doen op heel wat helpende ouders, die een handje toesteken bij onze activiteiten.

De opdracht van de Ouderraad is te herleiden tot 3 hoofdtaken :

1 - Ontmoeten
De Ouderraad organiseert regelmatig activiteiten waar de ouders elkaar kunnen ontmoeten en elkaar en de school beter leren kennen.

2 - Ondersteunen
De Ouderraad ondersteunt de werking van de school door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken bij het schoolfeest, de eindejaarsreceptie en door een aantal taken te coördineren zoals de verkeerswerkgroep, de opmaak en verkoop van de schoolkalender, ... 
De Ouderraad biedt ook financiële steun aan de school, die in overleg met de school een bestemming krijgen welke ten goede komen van alle leerlingen.

3 - Meedenken, Adviseren en Overleggen
Een aantal leden van de Ouderraad zetelen ook in de Schoolraad. 
Op die manier kan de Ouderraad advies geven - op eigen initiatief of indien hen hierom gevraagd wordt - omtrent aangelegenheden die de ouders of het personeel aanbelangen zoals daar bijvoorbeeld zijn: algemene organisatie en werking van de school, adviseren bij het schoolreglement, ...

Team
bottom of page