FINANCIEEL

Eén van de betrachtingen van de ouderraad is om de school financieel te ondersteunen. Hieronder vindt u een opsomming van de voornaamste doelen die de ouderraad recent heeft gesponsord :

 

Verfraaiingswerken in de school
De opbrengst van de Italiaanse eetdag in 2010 ging naar de aankoop van een kring bloemenstoeltjes, waarvan de leerlingen van leerjaar 1 t.e.m. 3 op de speelplaats kunnen gebruik maken voor een gezellig kringgesprek, een toneeltje, ... 
De opbrengst van de Italiaanse eetdag '08 werd geschonken aan de school voor het aanschaffen van een geluidsinstallatie en boxen voor op de speelplaats.
In 2006 schonk de ouderraad de opbrengst van de Italiaanse eetdag aan de school als bijdrage voor de overkapping van de kapstokken in de gangen.

 

Kermismaandag
Op kermismaandag trakteert de ouderraad alle leerlingen. De kleuters mogen op kosten van de ouderraad genieten van twee ritjes op de kermismolen. 
De kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar worden na de veldloop door de ouderraad voor hun sportieve inzet beloond met een heerlijke appel en een flesje water!

Info- en boekenbeurs
Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek organiseerde de ouderraad op 9 maart 2009 voor het tweede jaar op rij een boekenbeurs en infoavond. 
Tijdens dit evenement kregen de ouders informatie hoe men best een boek kiest aangepast aan de leeftijd en leesniveaus van het kind. 
Daarnaast werd er een heel arsenaal leuke, leerrijke boeken van de belangrijkste uitgeverijen voorgesteld en had men geheel vrijblijvend de gelegenheid om boeken aan te kopen. 
Een deel van de opbrengst van de boekenverkoop mocht de school besteden aan de aankoop van een aantal boeiende leesboeken, afgestemd op iedere leeftijdsgroep.
Dit initiatief wordt dit schooljaar herhaald op 12 maart 2012: deze boekenbeurs verloopt in samenwerking met uitgeverij Pardoes.

Vormingsavond
De vormingsavond in mei 2007: 'Straffen en belonen' door Jürgen Peeters werd georganiseerd en bekostigd door de ouderraad. Evenals de infoavond over 'Dyslexie' in maart 2006.

Jaarlijkse afscheidsreceptie zesdejaars
De ouderraad verzorgt na de diploma-uitreiking van de zesdejaars een receptie voor de zesdejaars en hun ouders en schenkt aan deze leerlingen een origineel aandenken.

 

Jaarlijkse eindeschooljaarsreceptie
Op het einde van ieder schooljaar organiseert de ouderraad een receptie voor het personeel van de school en voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het schoolgebeuren. Deze receptie wordt voor de helft gefinancierd door de ouderraad en voor de andere helft door de school. Tijdens de receptie wordt eveneens een attentie aangeboden aan diverse feestvarkens (pensionering, geboorte, afscheidnames, ...).

Ook de voorbije schooljaren heeft de ouderraad verschillende zaken kunnen schenken aan de school met de opbrengst van de verschillende activiteiten.
Schooljaar 2012 - 2013 : 2-de hands gezelschapspellen
Schooljaar 2013 - 2014 : leveren en plaatsen nieuwe zoldertrap
Schooljaar 2014 - 2015 : 17 klokken voor in de klassen en eetzalen, draagbare muziekspeler, 3 picknicktafels, 4 zandtafels
 
Zoals jullie kunnen lezen, doet de ouderraad al het mogelijke om ons steentje bij te dragen ter verbetering van het welzijn van de kinderen van onze school.
Maar financiële ondersteuning gaat niet zonder middelen, met andere woorden : we moeten dus zorgen dat er ook geld in het laatje komt. 
Onze inkomsten zijn voornamelijk afkomstig van onze activiteiten zoals de Italiaanse eetdag en de jaarlijkse verkoop van kalenders. 

Zonder de medewerking van de ouders en sympathisanten, zouden we hier niet in slagen.

 

Van harte dank voor jullie steun!